Tiesnešu ētikas komisija vērtēs, vai tiesnešu nepiedalīšanās konferencē ir ētikas pārkāpums

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs lūdzis Tiesnešu ētikas komisijai sniegt savu atzinumu par to, vai tiesneša neierašanās uz tiesnešu konferenci bez attaisnojoša iemesla ir uzskatāma par tiesneša ētikas pārkāpumu, informēja tiesā.

Ziņas avots – DELFI.LV lasīt pilnu rakstu