Arī piektdien Rīgā putekļu dēļ reģistrēta ļoti slikta gaisa kvalitāte

Piektdien, 2. oktobrī, gaisā suspendēto cieto daļiņu PM10 vidējais daudzums Rīgā atbilstoši Brīvības ielā izvietotās novērojumu stacijas datiem saglabājās virs 100 mikrogramiem kubikmetrā (µg/m³), kas atbilst ļoti sliktai gaisa kvalitātei un par ko jābūt spēkā brīdinājumam par ārkārtas situāciju.

Ziņas avots – DELFI.LV lasīt pilnu rakstu