Krista Roziņa: Iespējas un vajadzības darba tirgū

Darba tirgus nepārtraukti piedzīvo pārmaiņas, kam jāspēj efektīvi pielāgoties gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Šobrīd galvenie ietekmējošie faktori ir globalizācija, demogrāfija un digitalizācija, kā arī Covid-19 pandēmijas ietekme. Tas, cik ātri darba devējs un darba ņēmējs spēj pielāgoties, būt elastīgs, apgūt jauno, nepaļaujoties tikai uz iepriekš iegūto pieredzi, zināšanām un prasmēm, būs arvien būtiskāks aspekts veiksmīgai darbībai.

Ziņas avots – DELFI.LV lasīt pilnu rakstu